You Are Here: Home » Biela technika » Energetická trieda elektrospotrebičov

Energetická trieda elektrospotrebičov

Energetická trieda elektrospotrebičov

 

Energetická trieda elektrospotrebičov – o čo vlastne ide?

 

Pri kupovaní domácich spotrebičov sa nezaujímajte len o dizajn elektrospotrebiča. Podstatné sú aj energetické triedy, do ktorých sa spotrebiče zaradzujú. Toto zaradenie do tried je povinné a dané smernicami Európskej únie. Informácie o energetickej triede daného elektrického spotrebiča nájdete na energetickom štítku. Energetický štítok na elektrospotrebiči slúži najmä zákazníkom. Podľa informácií na energetickom štítku si tak môžu vybrať elektrický spotrebič, ktorý im bude vyhovovať po všetkých stránkach a teda aj po stránke energetickej úspornosti.

 

Aké informácie na energetickom štítku nájdeme?

Na energetickom štítku elektrospotrebiča sú uvedené informácie o spotrebe elektrickej energie, pri používaní daného spotrebiča. Energetický štítok, ktorý sa na elektrickom spotrebiči nachádza, musí byť jednoducho čitateľný a zrozumiteľný. Umiestnenie energetického štítku – vrchná, alebo predná časť spotrebiča.

 

Energetické triedy.

Energetické triedy, ktoré sú na energetických štítkoch uvedené, určujú spotrebu energie pri používaní elektrického spotrebiča. Energetické triedy sú označované veľkými písmenami abecedy o A po G. V súčasnosti poznáme aj kategórie A+, A++, A+++. Elektrické spotrebiče s označením A+, A++,A+++, A a B patria k spotrebičom, ktoré využívajú na svoj chod najmenej energie. Spotrebiče triedy C a D patria k tým, ktoré využívajú viac energie. Najviac energie na svoj chod potrebujú elektrické spotrebiče triedy E, F, G.

 

Ktoré spotrebiče je potrebné označovať štítkami?

Ide najmä o kuchynské spotrebiče, o chladničku a mrazničku, elektrickú rúru, umývačku riadu a ďalej o práčku, ohrievače vody, a svetelné zdroje.

© 2011 Powered Mirek

Scroll to top
Nábytok