You Are Here: Home » Stavba » Rodinný dom » Projekty nízkoenergetických domov

Projekty nízkoenergetických domov

Projekty nízkoenergetických domov

Projekty domov sa prispôsobujú trendom nízkoenergetických domov

Nízkoenergetické domy sa dnes stavajú bežne. Ich hlavnou výhodou je minimalizovanie nákladov na vykurovanie, no v neposlednom rade ide aj o znižovanie energetickej náročnosti domu a ekologizáciu bývania. Ak chcete, aby bol aj váš dom nízkoenergetický, je potrebné túto požiadavku zapracovať do projektu ešte pred stavbou.

Aby bol dom považovaný za nízkoenergetický, musí byť jeho ročná spotreba na vykurovanie maximálne 50 kWh/m2. Ak je navyše spotreba nižšia ako 15 kWh/m2, dom sa označuje za pasívny. Dvojpodlažné rodinné domy bývajú energeticky úspornejšie ako jednoposchodové bungalovy s rovnakou úžitkovou plochou. Podstatné je dosiahnuť čo najmenej ochladzovacích plôch – najviac tepla totiž uniká cez strechu, obvodové steny, podlahu a tiež okná a dvere. Jednopodlažný dom s rovnakou výmerou ako dvojpodlažný má v takomto prípade dvojnásobnú plochu strechy a podlahy, preto v ňom dochádza k väčšej strate tepla.

Aké parametre musia dodržiavať projekty domov?

Projekty nízkoenergetických domov nájdete v súčasnosti aj medzi tými katalógovými. V ideálnom prípade sa však odporúča začať s projektovaním od piky – architekt tak môže zobrať do úvahy dôležité faktory, ktoré ovplyvňujú hodnotenie energetickej náročnosti domu. V prvom rade je to najmä orientácia domu na pozemku vzhľadom na svetové strany. Nízkoenergetické domy by mali mať obytné miestnosti orientované na južnú stranu, aby sa dosiahlo čo najefektívnejšie získavanie tepla od slnka – optimálny pomer presklenia je približne 30 %. Ultrafialové žiarenie sa prechodom cez sklo mení na teplé infračervené. Podstatná je tiež kvalita samotných okien, voľte preto tepelno-izolačné trojsklo so zaizolovanými okennými rámami.

V projekte sa musí počítať s odizolovaním domu od zeme, aby sa minimalizovali úniky tepla cez podlahu. Dôležité je tiež zateplenie všetkých obvodových stien a rovnako tak aj strechy. Všetky nízkoenergetické domy sa navyše vyznačujú jednoduchým tvarom a sú bez zbytočných arkierov, výklenkov alebo zalomení, ktoré je problematické izolovať.

Mnoho ľudí sa mylne domnieva, že na dosiahnutie nízkej energetickej náročnosti si stačí zaobstarať slnečné kolektory. Problematika vykurovania nízkoenergetických domov však býva oveľa zložitejšia. Okrem orientácie domu na dosahovanie čo najefektívnejšieho získavania pasívneho tepla zo slnka by ste mali počítať aj so systémom rekuperácie. Ten sa postará o stále čerstvý vzduch v dome bez nutnosti vetrať, s čím je spojené minimalizovanie tepelných strát. Vydýchaný teplý vzduch sa navyše využije na ohrev čerstvého vzduchu, takže v dome sa udržiava konštantná teplota najmä počas zimných mesiacov. Ak sa rekuperačné jednotky navyše budú využívať aj ako sekundárne vykurovanie, je možné ich vybaviť ohrievačom, ktorý bude teplý vzduch rozvádzať po všetkých miestnostiach.

Ak si prezeráte katalógové projekty domov, všímajte si pri nich poznámku, či ide o projekty nízkoenergetických domov. Projekčné kancelárie sa prispôsobujú svojim klientom a takéto návrhy produkujú čoraz častejšie. Aj keď nenájdete v katalógu taký, ktorý by vám vyhovoval, nechajte si ho vypracovať na mieru. Zaplatíte síce viac, ale architekt tak bude môcť dokonalejšie prispôsobiť projekt pozemku, na ktorom bude váš dom stáť. Pri nízkoenergetických domoch je to ešte dôležitejšie ako pri klasických.

 

© 2011 Powered Mirek

Scroll to top
Nábytok