You Are Here: Home » Stavba » Septiky a jimky

Septiky a jimky

Septiky a jimky

Septiky, jimky, žumpy

Septiky sú niekoľko komorové usadzovacie nádrže, ktorých hlavnou úlohou je samotné čistenie odpadových vôd. Vďaka svojim komorám, ktoré fungujú na systéme jednotlivo oddelených prepážok dochádza k čisteniu odpadových vôd pred ich samotným vypustením von do povrchových vôd ako rieky alebo aj podzemných vôd cez jednotlivé vrstvy pôdy. Septiky majú svoj účinný priestor, ktorý nesmie byť menší ako 3m kubické. Septiky majú skutočne minimálne prevádzkové náklady a ich samotné fungovanie sa zaobíde aj bez elektrickej energie. Využite finančne nenáročné septiky a urobte niečo pre našu prírodu. Oslovte odborníkov , ktorý vám poradia.

Jednou z najrozšírenejších otázok budúcnosti je nedostatok vody. Tento problém istým spôsobom môžeme zamädziť aj zachytávaním dažďovej vody. Na to nám jednoducho slúžia jimky. Dažďová voda nie je síce vhodná na konzumáciu, ale na rôzne polievanie poprípade umývanie áut ju môžeme použiť. Jimky nám dokážu nahromadiť túto dažďovú vodu a uchovať ju pre ďalšie použitie do budúcnosti. Jimky nám ponúkajú jednoduché a pritom veľmi efektívne využitie, ktoré je finančne nenáročne a nie je potrebné použiť elektrickú energiu. Využite jimky a šetrite prírodu a jej ydroje. Oslovte odborníkov a zadovážte si jimky .

Žumpy sú bezodtokové a hlavne nepriepustné nádrže, ktoré sa využívajú hlavne na zachytávanie odpadových vôd. Žumpy sú v skutku jediným riešením domácností, ktoré nie sú pripojené na verejnú kanalizáciu a produkujú odpadové vody. Žumpy sú  veľmi vhodným riešením aj v prípadoch kedy je hladina podzemnej vody natoľko vysoká, že nie je možné použiť klasické čističky odpadových vôd. Dalším prípadom je aj stav kedy je odpadových vôd tak málo, že samotná čitička by nebola efektívn využitá. Zadovážte si žumpu a zbavte prírodu odpadových vôd. Oslovte odborníka na žumpy .

© 2011 Powered Mirek

Scroll to top
Nábytok