You Are Here: Home » Stavba » Rodinný dom » Striekané izolácie

Striekané izolácie

Striekané izolácie

Striekané izolácie – riešenie pre ploché aj šikmé strechy

            Plán výstavby väčšiny rodinných domov predurčuje letné mesiace za vhodné obdobie pre zateplenie strešnej konštrukcie. Strešné konštrukcie sú riešené ako ploché strechy, šikmé alebo sú vytvorené ich kombináciou. Výber tepelnoizolačného materiálu je kľúčovým rozhodnutím pri výstavbe rodinného domu a ovplyvní pohodu bývania počas celej životnosti stavby. V nasledujúcom článku sa dočítate viac o vlastnostiach pur izolácie a prečo sú striekané izolácie vhodné pre zateplenie striech rodinných domov, ale aj stavebných objektov väčších rozmerov.

Obr._2_-_Izolácia_podkrovia

Striekané izolácie v strešnom plášti plochých striech

Ploché strechy rodinných domov sú v dnešnej dobe veľkým trendom vzhľadom na ich architektonickú atraktivitu. Popri krásnom a minimalistickom vzhľade však netreba zabudnúť na kvalitné konštrukčné riešenie, ktoré z vašej strechy spraví nie len esteticky, ale aj účelný a funkčný prvok rodinného domu.

Vlastnosti, ktoré z pur izolácie robia vhodný izolant pre zateplenie plochých striech sú:

 • vysoká pevnosť pri stálom zaťažení, čo umožňuje aplikáciu striekanej izolácie aj pri stavbe pochôdznych striech
 • vysoká pevnosť pri premennom zaťažením, vďaka čomu je možné striekanú izoláciu použiť aj v oblastiach s vysokým úhrnom snehových zrážok
 • z hľadiska požiarnej odolnosti patrí medzi samozhášavé materiály
 • nízka objemová hmotnosť s hodnotou 55 kg/m3
 • vysoká rozmerová stálosť pri teplote do 85°C
 • vysoké hodnoty tepelného odporu R = 1,4 až 4,3 m2.K/W v závislosti od hrúbky izolácie, ktoré výrazne pomôžu splniť náročné energetické kritéria platné od januára 2016 podľa STN 73 0540 – 2 a STN 73 0540 – 3

Podkrovie šikmej strechy zateplené striekanou pur izoláciou

Drevené krovy s odhalenými trámami alebo podkrovia s hladkou povrchovou úpravou bez prečnievajúcich častí sú odkazom na tradičné výrobné procesy pri budovaní striech. V moderných bytových domoch sa tento fenomén obytných podkroví znova objavuje a pri šikovnom riešení dispozície je aj vysoko účelný a vizuálne efektný. Obr._3_-_Striekané_izolácie_zateplenie_podkrovia

Všetko však závisí na budúcom majiteľovi domu,  jeho vkuse, požiadavkách a nárokoch na bývanie. Ak sa ako investor rozhodnete pre sedlovú, pultovú, valbovú alebo akýkoľvek iný druh šikmej strechy je nutné pozorne zvážiť možnosti zateplenia podkrovia.

Striekané izolácie odporúčané aplikovať do podkrovia a krovov rodinných domov sú mäkké pur peny s otvorenou bunkovou štruktúrou. Pri zateplení podkrovia sa totižto jedná o izoláciu interiéru a nie exteriéru ako to je v prípade zateplenia plochých striech. Otvorená bunková štruktúra izolácii umožňuje prijímať čiastkovú vlhkosť zo vzduchu v interiéri a odvádzať ju prostredníctvom otvorených buniek. Mäkká pur izolácia sa navyše vyznačuje schopnosťou odpudzovať hlodavcov a zabraňuje vzniku plesní.

Technické parametre mäkkej pur izolácie:

 • nízka objemová hmotnosť, ktorej hodnoty sa pohybujú okolo 8 kg/m3
 • reakcia na oheň triedy B
 • takmer 100% priľnavosť materiálu k nanášanému podkladu, čím sa dosiahne minimálna prievzdušnosť stavby
 • hodnoty tepelného odporu R = 2,8 -5,6 m2.K/W pri hrúbke izolácie od 100 do 200 mm
 • otvorený bunky tvoria približne až 95% celkového obsahu materiálu

 

Aplikácia striekanej izolácie

Striekané pur izolácie sú špecifické tým, že ich nie je možné aplikovať svojpomocne, ale celé zateplenie musí byť realizované špecializovanou spoločnosť, ktorá má dané činnosti certifikácie a predovšetkým skúsenosti v danej oblasti. Následne samotné zateplenie domu prebieha veľmi rýchlo a celú strechu alebo podkrovie je možné zatepliť v priebehu jedného dňa. Výhodou je, že podkrovie je možné vystriekať izoláciou aj v zimných mesiacoch. Po napučaní je izolácia zrezaná na potrebnú hrúbku a pripravená na aplikáciu ďalších vrstiev strešného plášťa.

VONDENBERG Slovakia s.r.o.

Zámocká 30

Bratislava 811 01

 

Kontakt:

info@vondenberg.sk

0917 867 191

0850 850 464

© 2011 Powered Mirek

Scroll to top
Nábytok