You Are Here: Home » Stavba » Zatepľovanie budov

Zatepľovanie budov

Zatepľovanie budov

V bežnej domácnosti je pravidlom, že viac než polovicu výdavkov na bývanie tvoria náklady na vykurovanie. Tepelné straty preto bývajú hlavným dôvodom pre zateplenie budov. Zateplenie budovy vytvorí ochrannú vrstvu s minimálnym množstvom tepelných mostov. Okrem úspory energie a financíí sa súčasne zníži aj riziko zrážania vodných pár a následný vznik plesní na vnútornej strane stien. Ďalším pozitívom zatepľovania je odstránenie zatekania strešných plášťov a obvodových múrov, čo je bežným javom  najmä v panelákoch. Vonkajšie zateplenie ochráni pôvodnú konštrukciu pred nepriaznivými vonkajšími vplyvmi a predĺži tak životnosť budovy.

Medzi osvedčené izolačné materiály patrí polystyrén. Medzi jeho hlavné výhody patrí jednoduchá aplikácia, nízka nasiakavosť, ľahká dostupnosť, ale aj nízka hmotnosť. Polystyrén sa delí na fasádny (EPS), ktorý je mäkší a tvrdený (XPS), ktorý má vysokú mechanickú odolnosť a tepelnoizolačnú schopnosť. Problematické býva rezanie fasádneho polystyrénu, je nutné použiť elektrickú rezačku kvôli presnosti a drobeniu. Niektoré firmy používajú okrem základného polystyrénu aj perforovaný polystyrén, ktorý lepšie prepúšťa vodné pary.

Aby bolo zatepľovanie  budov nielen praktické, ale aj estetické, osobitý výraz mu dodá nová omietka. Existuje mnoho druhov omietok, používajú sa klasické omietky zhotovované na stavbe z piesku, vápna, cementu a vody, ale aj omietkové systémy zo suchých zmesí vyrábaných priemyselným spôsobom. Vonkajšie omietky musia byť odolné voči vonkajšej vlhkosti, ale aj vlhkosti prenikajúcej z vnútorných priestorov objektu a tiež voči slnečnému žiareniu. Na vonkajšie zateplenie možno použiť aj tepelnoizolačnú omietku, ktorá je odľahčená a má tepelnoizolačné vlastnosti. Obsahuje póry a umožňuje prirodzené odparovanie vlhkosti. Termoomietka sa používa najmä vtedy, keď nemožno aplikovať zatepľovací systém. Súčasná architektúra používa omietky ako výrazový prostriedok, ktorý je založený na farebnej pestrosti, čím zavŕši efekt samotného zateplenia a dodá budove nový dizajn.

© 2011 Powered Mirek

Scroll to top
Nábytok